Protocol AML/CFT

GFE is een onderneming die werkt volgens de richtlijnen van het MONEYVAL – Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met als doel haar cliënten te beschermen tegen het spinnen van geld en de financiering van terrorisme.

MONEYVAL is een pan-Europees controle-orgaan dat de naleving beoordeelt van de voornaamste internationale normen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het telt 47 lidstaten en brengt rechtstreeks verslag uit aan zijn belangrijkste orgaan – het Comité van Ministers van de Raad van Europa. MONEYVAL beoordeelt ook de doeltreffendheid van de uitvoering van de regelgeving, en doet aanbevelingen aan de nationale autoriteiten over de noodzakelijke verbeteringen van hun systemen. Daarnaast verricht MONEYVAL typologisch onderzoek naar witwas- en terrorismefinancieringsmethoden, -trends en -technieken. Oorspronkelijk was de organisatie slechts waarnemer bij de FATF. Later, in juni 2006, werd zij geassocieerd lid. Daarom heeft GFE MONEYVAL-procedures ingevoerd om te voorkomen dat mensen geld witwassen.

Enkele van de procedures die wij toepassen zijn:

  • Ervoor zorgen dat cliënten een geldig identificatiebewijs hebben en een administratie bijhouden van de identificatiegegevens.
  • Nagaan of de cliënten geen terroristen of verdachten zijn door de lijsten van bekende of verdachte terroristen te onderzoeken.
  • De cliënten ervan in kennis stellen dat de door hen verstrekte informatie kan worden gebruikt om hun identiteit te verifiëren.
  • Toezicht houden op de geldtransacties van de cliënten.
  • Het weigeren van contant geld, postwissels, transacties door derden, overschrijvingen door wisselkantoren of Western Union overschrijvingen. Er is sprake van het witwassen van geld wanneer fondsen voor illegale/criminele activiteiten worden veranderd om het te doen lijken alsof deze fondsen uit legitieme bron afkomstig zijn.

Hoe geld gewoonlijk wordt witgewassen

Voor het witwassen van geld zijn er verschillende stadia. Bekijk ze hieronder.

1. Plaatsingsfase

Eerst en vooral worden contanten of equivalenten daarvan via financiële instellingen naar rekeningen (bv. termijnrekeningen) verplaatst, via een reeks financiële transacties. Het hele doel van deze transacties is om de herkomst van het geld te verbergen (bijv. het uitvoeren van transacties met weinig of geen financieel risico of het overboeken van rekeningsaldo’s naar andere rekeningen).

2.Het stadium van de gelaagdheid

In de tweede fase is er sprake van “gelaagdheid”, ook wel “structureringsfase” genoemd. De fondsen worden opgesplitst in kleine transacties, waardoor het moeilijk wordt de witwasactiviteit op te sporen. Tegenwoordig worden deze fondsen gebruikt om verschillende aandelen op verschillende markten te verhandelen om het spoor te verbergen. Het kopen en vervolgens verkopen van activa wordt beschouwd als een andere doeltreffende en gebruikelijke manier die criminelen gebruiken om het spoor te verhullen. Activa kunnen plaatselijk of in het buitenland worden doorverkocht, waardoor ze moeilijker op te sporen en dus in beslag te nemen zijn.

3. Integratiefase

De integratiefase is de laatste fase van het witwassen van geld, waarin het geld nu op legale wijze aan de criminelen wordt teruggegeven (bv. door een futuresrekening te sluiten en de fondsen naar een bankrekening over te maken).

Aangezien handelsrekeningen een van de vehikels zijn die kunnen worden gebruikt om onwettige fondsen te spinnen of om de ware eigenaar te verhullen (door financiële transacties uit te voeren die de oorsprong van het fonds verhullen), leidt GFE de opnames van fondsen terug naar hun oorspronkelijke bron. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd om GFE en haar klanten te beschermen, aangezien de internationale antiwitwaswetgeving vereist dat financiële dienstverlenende instellingen zich bewust zijn van mogelijk misbruik voor het witwassen van geld dat zou kunnen plaatsvinden op een klantenrekening en een nalevingsprogramma implementeren om mogelijke verdachte activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te rapporteren. Voor vragen/opmerkingen over deze instructies kunt u contact met ons opnemen via [email protected].