Bonus Voorwaarden

De website GFE at www.GFEMarkets.com (hierna te noemen de “site”, “wij”, “ons” of “onze”) wordt gehouden en beheerd door GFE Management Ltd met registratienummer 3432 LTD 2022 en is gevestigd op First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown Street, Saint Vincent, and the Grenadines. GFE biedt haar handelaren de mogelijkheid om van tijd tot tijd te genieten van bonussen en speciale aanbiedingen die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden die worden vermeld in dit bonusbeleid, in haar algemene voorwaarden en/of andere specifieke voorwaarden of voorschriften die toegankelijk worden gemaakt op de site. Indien er een conflict ontstaat met betrekking tot de voorwaarden die zijn opgenomen in deze Bonusvoorwaardenpolicy, en/of een andere reeks voorwaarden die op de site worden vermeld, zal voorrang worden gegeven aan i) de Bonusvoorwaarden; ii) de Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

  • Gebaseerd op geografische beschikbaarheid en locatie, kunnen specifieke bonussen en speciale aanbiedingen niet beschikbaar zijn voor sommige handelaren indien zij leven onder jurisdicties die door de wet beperkt zijn. In dergelijke gevallen kunnen de archaïsche vereisten voor de opname van bonussen en geaccumuleerde winsten veranderen. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] voor meer details hierover.
  • Slechts één handelaar per huishouden heeft recht op bonussen en/of speciale aanbiedingen, ongeacht het aantal handelstoestellen op het aangehouden adres, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden. De identiteit van handelaren wordt bepaald door een deel van of alle van de volgende gegevens: creditcardnummer, IP-adres, naam, postadres en e-mailadres, en elke andere vorm van identificatie die door GFE wordt vereist.
  • GFE behoudt zich het alleenrecht voor om speciale aanbiedingen of bonussen te allen tijde en om welke reden dan ook uit te breiden, in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
  • Als er een reden is voor een betalingsdienstaanbieder om een betalingspoging te annuleren of af te wijzen, behoudt GFE zich het recht voor om een bonus en/of winst van de handelaar te ontkennen of nietig te verklaren.
  • Handelaren die hun fondsen van hun rekeningsaldo willen opnemen, moeten verwijzen naar onze opname- en terugbetalingsstrategie die beschikbaar is op de site op www.GFEMarkets.com.

Bonus Voorwaarden & Condities

1. Het bedrijf kan bonussen aan zijn klanten aanbieden die extra fondsen kunnen bieden waarmee de klant op zijn rekening kan handelen. Bonus en Promoties zijn voor een bepaalde tijd en ze zijn niet voor altijd beschikbaar. Bonussen op stortingen verschijnen op de handelsrekening van de klant voor de eerste storting die wordt gedaan (of volgende stortingen indien vermeld en naar eigen goeddunken van GFE).

2. U als klant bent niet verplicht om bonussen te accepteren. Zodra de handel op een rekening is gestart nadat een handelsbonus is toegepast op het beschikbare rekeningsaldo, heeft de cliënt het recht om de bonus vrijwillig te aanvaarden en kan deze niet worden teruggedraaid.

3. De bonus die op de rekening van de cliënt zal worden gecrediteerd, zal waarschijnlijk in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het aanbod dat aan de cliënt is gedaan. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot, het doen van een minimumstorting en/of een minimumomzet van de rekening binnen een afgebakende tijdsperiode.

4. Alle bonussen worden naar goeddunken van GFE toegekend. GFE behoudt zich het recht voor om de criteria voor bonuskwalificatie naar eigen goeddunken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken. Het bedrijf zal het beleid openbaar maken op grond waarvan u de door u ontvangen bonussen mag intrekken en kan de criteria voor het intrekken van bonussen plaatsen, wijzigen of intrekken. Wij raden u niet aan bonussen te accepteren, tenzij u toegewijd bent om gedurende een langere periode te handelen en weet dat alle bonussen gebonden zijn aan de volgende voorwaarden:

a. Opnames zijn niet toegestaan totdat een handelsvolume van 1 Lot van de bonus is bereikt (hierna: “de Handelsvereiste”).

b. Een toegevoegd fonds is niet overdraagbaar; een bonus die aan een rekening wordt verstrekt, kan niet naar een andere rekening worden overgedragen.

c. GFE behoudt zich het recht voor om bonussen, promoties of voordelen die zijn aangeboden of naar verwachting zullen worden aangeboden aan de aangewezen effectenrekening, te annuleren indien onder welke omstandigheid dan ook, een cliënt wordt verdacht van wangedrag of bedrog.

d. In het geval van verdenking van fraude of frauduleuze activiteiten namens u, of indien betalingen door u of namens u worden teruggevorderd, behoudt GFE zich het recht voor om elk bedrag dat hoger is dan uw oorspronkelijke storting van uw rekening te reserveren en, indien dit door de Vennootschap noodzakelijk wordt geacht, een gerechtelijke procedure te starten om door u verschuldigde betalingen te innen, en dit naar eigen goeddunken.

Verzekeringsvoorwaarden

1.GFE biedt haar klanten fondsenverzekeringsdiensten aan. De verzekering biedt extra fondsen aan de klant ter waarde van het bedrag van de transactie die verloren is gegaan door de MARGIN CALL. De verzekering komt met een premie van 20% die zou worden afgetrokken van het bedrag van de margin call voor een bepaalde tijd. Het kapitaal wordt binnen een week op de effectenrekening van de cliënt gestort.

2. De cliënt is niet verplicht de verzekeringsdiensten te activeren. Zodra de handel op een rekening begint nadat de verzekering op het toegankelijke rekeningsaldo is toegepast, wordt de cliënt geacht de bonus vrijwillig te hebben aanvaard en kan deze niet meer worden teruggedraaid.

3. De bonus die op de rekening van de cliënt moet worden gecrediteerd, is afhankelijk van de naleving van de voorwaarden van het aanbod dat aan de cliënt is gedaan, dit kan onder meer een minimumvoorschot en/of een minimumomzet op de rekening binnen een begrensde periode omvatten.

4. De verzekeringsdiensten van het fonds worden naar believen van GFE aangeboden. GFE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de criteria voor het in aanmerking komen voor de verzekering vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. De maatschappij zal het beleid bekendmaken op grond waarvan de klant het recht heeft de door hem ontvangen bedragen op te nemen en kan de criteria voor de opname van de premie vaststellen, wijzigen of annuleren.

5.Een standaardloteenheid is gelijk aan $100.000 USD. Om de bonus van uw rekening te halen, moet u voldoen aan omzetvereisten. De omzetvereiste wordt opgesomd als Bonusbedrag * loten per instrument. Houd er rekening mee dat alleen gesloten transacties in aanmerking komen. Om de Bonus uit uw rekening te halen, moet u voldoen aan de omzetvereisten: ” X Bonusbedrag * 1 = X standaard loten”. De omzetvereiste is “X standaard loten”.

6. Wij raden cliënten niet aan de verzekering te activeren tenzij zij zich ertoe verbinden gedurende een lange periode te handelen en begrijpen dat alle fondsen onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

a. De verzekeringsfondsen zijn niet overdraagbaar. Dit betekent dat de verzekering voor een rekening niet naar een andere rekening kan worden overgedragen.

b. Indien een cliënt, onder welke omstandigheid dan ook, wordt verdacht van fraude of bedrog, behoudt GFE zich het recht voor om de verzekeringen, promoties of voordelen die zijn verstrekt of naar verwachting zullen worden verstrekt aan de gespecificeerde effectenrekening, te annuleren.

c. In geval van verdenking van fraude of frauduleuze activiteiten door de cliënt of namens de cliënt, behoudt GFE zich het recht voor om elk bedrag dat de oorspronkelijke storting overschrijdt van de rekening in te houden, en, indien de Vennootschap dit nodig acht, naar eigen goeddunken een gerechtelijke procedure op te starten om de door de cliënt verschuldigde betalingen te innen.

**Als er ooit enige verduidelijking nodig is met betrekking tot een van de bovenstaande punten, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw trading mentor die u verdere uitleg zal geven.

VERZEKERING

Om ervoor te zorgen dat al onze transacties beperkte verliezen hebben, raden we u aan om een ​​stop-loss-order in te stellen. De Stop Loss-order is een verzekering tegen plotselinge veranderingen of crashes in de markt om de verliezen te beperken.

Uw positielimiet is aan u om te kiezen. Het kan zo laag zijn als 1%. In dat geval is het maximale verlies waarmee u te maken krijgt 1% van de transactie als de markt zich tegen u keert.

Onthoud dat het belangrijkste verschil tussen een limietorder en een stop-loss-order is dat de limietorder alleen wordt uitgevoerd tegen de opgegeven limietprijs of beter. Terwijl een stoporder wordt geactiveerd tegen een gespecificeerde prijs en zal worden uitgevoerd tegen de geldende prijs op de markt, wat betekent dat het tegen een prijs kan worden uitgevoerd.

Vergeet niet om uw eigen Stop Loss-strategie te kiezen en ervoor te zorgen dat deze aansluit bij uw handelsstijl. Als daghandelaar moet u altijd een stop-loss-order gebruiken voor uw transacties. En een van de goede strategieën om uw Stop Loss in te stellen, is om deze op een locatie te plaatsen waar u, als deze toeslaat, weet dat u het bij het verkeerde eind had met betrekking tot de richting van de markt.

Neem voor meer informatie over het instellen van uw Stop Loss contact op met ons GFE-klantenserviceteam dat altijd klaar staat om u te helpen.

 

Bonus misbruik

GFE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken betalingen in te houden en/of speciale aanbiedingen en/of bonusfondsen in te trekken voor gebruikersaccounts die onderdeel lijken te zijn van enige vorm van samengezworen strategieën, nadelige exploitatie van storingen of fouten in de software/het systeem van GFE.

Dergelijke zaken zullen worden beschouwd als inclusief misbruik onder de term “Bonusmisbruik”, maar is ook niet beperkt tot het volgende:

a. Leden van GFE die bevoegd zijn en geregistreerd zijn onder meer dan één operatieve handelsrekening op het platform; De accountnaam van de gebruiker komt niet overeen met de naam op de creditcard(s) die is/zijn verstrekt tijdens de registratie van zijn/haar account;

b. Dezelfde betaalmethode of overschrijvingsrekening wordt gebruikt door twee verschillende eindgebruikers op het platform;

c. Als een gebruiker kosten heeft betwist (ook wel “chargeback” genoemd) voor een van de gestorte fondsen op zijn rekening;

d. Gebruikers die individueel of in samenwerking met een groep meerdere rekeningen aanmaken om aanspraak te maken op gratis bonussen of andere speciale aanbiedingen; en/of op enigerlei andere wijze misbruik proberen te maken van een bonusaanbieding;

e. Verdachte handelsactiviteit die frauduleus, manipulatief, een geval van cash arbitrage of een andere poging om risicovrije winsten te verzamelen door middel van bonussen en/of andere onwettige middelen lijkt;

f. GFE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken tot de volgende acties over te gaan indien het gedrag van een gebruiker als Bonusmisbruik wordt beschouwd: Inhouden en ongeldig maken van alle winsten op de gebruikersaccount;

g. De rekening van de gebruiker afsluiten; alle fondsen op de rekening van de gebruiker behouden; de gebruiker de toegang/verkiesbaarheid ontzeggen voor het verkrijgen van verdere bonussen of promotieaanbiedingen in de toekomst.

Aanvullende bepalingen

Voor zover wettelijk toegestaan, is GFE niet aansprakelijk voor enig verlies van gedeeltelijke of volledige winst, gegevens, inkomsten en/of enige andere schade, hetzij financieel, indirect, speciaal, gevolgschade of punitieve schade met betrekking tot bonussen en/of speciale aanbiedingen die onderworpen zijn aan dit bonusbeleid. Door handel te drijven met GFE stemt u ermee in dat GFE in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld en dat de voorgaande beperkingen van kracht blijven, zelfs als de hierboven vermelde voorwaarden niet aan hun essentiële doel beantwoorden.

De voorwaarden in dit bonusbeleid worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de ADR-regels van de ICC en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de wet in Saint Vincent en de Grenadines met betrekking tot enig geschil dat kan ontstaan met betrekking tot het bonusbeleid van GFE. Voor alle duidelijkheid: het voorgaande zal ons niet verhinderen noch afwijken van ons recht om een uitspraak van een dergelijke rechtbank ten uitvoer te leggen of om voorlopige voorzieningen te vragen in een relevante locatie of jurisdictie.